Publications [Yayınlarım]

Attention! For more updated list of publication please visit Atatürk University Personal Web Page.
Dikkat! Güncel yayın listesi için lütfen Atatürk Üniversitesi Web Sayfamı inceleyiniz.

PUBLICATIONS [YAYINLARIM] 

Book Editorships (International) – Kitap Editörlükleri (Uluslararası)

M. Sözbilir & I. Neacşu (Eds.) (20014). Alternative assessment and evaluation methods: A practical guidebook for teachers. Erzurum/Bucharest: Erzurum Provincial Directorate of National Education. Fultext accessible here.

Book Editorships (National in Turkish) – Kitap Editörlükleri (Ulusal)

Cresswell, J. W. (2021). Karma yöntem araştırmalarına giriş (M. Sözbilir Çev. Ed.) (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. doi.10.14527/9786053184720 (Eserin orijinali 2015’de yayımlanmıştır.)

Cresswell, J. W. (2019/2015). Karma yöntem araştırmalarına giriş (2.Baskı) (Çev. Ed. M. Sözbilir). Ankara: Pegem Akademi. Tanıtım ve Satış linki.

Ayas, A. & Sözbilir, M. (2017). Kimya öğretimi: Öğretmen eğitimcileri, öğretmenler ve öğretmen adayları için iyi uygulama örnekleri (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Tanıtım ve Satış linki.

Cresswell, J. W. (2017/2015). Karma yöntem araştırmalarına giriş (Çev. Ed. M. Sözbilir). Ankara: Pegem Akademi.

A. Ayas & M. Sözbilir (Edt.) (2015). Kimya öğretimi: Öğretmen eğitimcileri, öğretmenler ve öğretmen adayları için iyi uygulama örnekleri. Ankara: Pegem Akademi.

M. Sözbilir & I. Neacşu (Edt.) (2014). Alternatif ölçme değerlendirme yöntemleri: Öğretmenler için uygulama kılavuzu. Erzurum: Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü. Tam metin erişim link.

M. Sözbilir (Edt.) (2013). Türkiye’de kimya eğitimi. İstanbul: Türkiye Kimya Derneği Yayın No: 22. Tanıtım ve Satış linki.

Chapters in International Books – Uluslararası Kitaplarda Bölüm

Sözbilir, M. (2016). Practical work in science with visually impaired students. In I. Eilks, S. Markic, & B. Ralle (Eds). Science education research and practical work (pp.169-179). Aachen:Shaker Verlag,  Germany. Fulltext accesible here.

Sozbilir, M., Akıllı, M., Yasar, M. D., & Dede, H. (2016). Development of chemistry education research (CER) in Turkey: A comparison of CER papers with international research. In M.H. Chiu (Ed.), Science education research and practice in Asia: Challenges and opportunities (pp. 289-317), Singapore: Springer. Doi.10.1007/978-981-10-0847-4_16. Introduction here.

Sözbilir, M., Ambroggi, P. (2015). Understanding and using chemistry curricula for effective teaching. In I. Maciejowska & B. Byer (Eds). A guidebook of good practice for the pre-service training of chemistry teachers (pp.47-65). Krakow: Jagiellonian University. Fulltext accesible here.

Sozbilir, M., Kutu, H., & Yasar, M.D. (2012). Science education research in Turkey: A content analysis of selected features of papers published. In D. Jorde & J. Dillon (Eds). Science Education Research and Practice in Europe: Retrospective and Prospective (pp.341-374). Rotterdam: Sense Publishers. Fulltext accessible here.

Chapters in National Books in Turkish – Ulusal Kitaplarda Bölüm

Yazıcı, F., Sözbilir, M., & Gül, Ş. (2021). Görme engellilere fen öğretimi. S. Say & F. S. Yıldırım (Edt.). Fen öğretiminde yeni yaklaşımlar – II içinde (ss.87-102). Ankara: Pegem Akademi. doi.10.14527/9786257676809

Sözbilir, M. (2019). Nedensel karşılaştırma araştırma yöntemi. H. Özmen & O. Karamustafaoğlu (Edt.). Eğitimde araştırma yöntemleri içinde (ss.179-1196). Ankara: Pegem Akademi.

Sözbilir, M. & Okcu, B. (2019). Görme engelliler için fen eğitimi. H. Artun & S. Aydın-Günbatar (Edt.), Çağdaş yaklaşımlarla destekli fen öğretimi içinde (ss.49-63). Ankara: Pegem Akademi

Kızılaslan, A., & Sözbilir, M. (2017). Herkes için bilim: Görme engelli öğrenciler için örnek uygulamalar. A. Güney (Ed.). Her yönüyle bilim merkezleri: Bilim merkezlerine dair kavramsal bir okuma içinde (ss. 291-304). Konya: Çizgi Kitabevi.

Bülbül, M.Ş., & Sözbilir, M. (2017). Engelsiz STEM eğitimi. S. Çepni (Ed.). Kuramdan uygulamaya STEM eğitimi içinde (ss. 511-539). Ankara: Pegem Akademi.

Sözbilir, M., Zorluoğlu, S. L., Okcu, B., Kızılaslan, A., Gül, Ş., Bülbül, M.Ş., & Yazıcı, F. (2017). Görme yetersizliği olan bireylere fen öğretimi. M. Ergun (Ed.). Fen bilimleri öğretiminde yeni yaklaşımlar içinde (ss. 35-66). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Sözbilir, M. & Ayas, A. (2017). Kimya ve kimya eğitiminin ülkemizde gelişimi. A. Ayas & M. Sözbilir (Edt.), Kimya öğretimi: Öğretmen eğitimcileri, öğretmenler ve öğretmen adayları için iyi uygulama örnekleri (2. Baskı) içinde (ss. 1-12). Ankara: Pegem Akademi.

Tosun, C., Şenocak, E., Acar Şeşen, B., & Sözbilir, M. (2017). Kimya öğretiminde probleme dayalı öğretim uygulamaları. A. Ayas & M. Sözbilir (Edt), Kimya öğretimi: Öğretmen eğitimcileri, öğretmenler ve öğretmen adayları için iyi uygulama örnekleri (2. Baskı) içinde (ss. 365-388). Ankara: Pegem Akademi.

İlhan, N., Sadi Yılmaz, S., Dede, H., Sözbilir, M., & Yıldırım, A.  (2017). Kimyada yaşam (bağlam) temelli öğretim uygulamaları. A. Ayas & M. Sözbilir (Edt), Kimya öğretimi: Öğretmen eğitimcileri, öğretmenler ve öğretmen adayları için iyi uygulama örnekleri (2. Baskı) içinde (ss. 419-454). Ankara: Pegem Akademi.

Kızılaslan A. Sözbilir, M., Bülbül, M.Ş. (2016). Düşük düzeyde engeli olan öğrencilere öğretim. M. A. Mastropieri, & T. E. Scruggs (Edt). M. Şahin. & T. Altun. (Çeviri Ed.), Kaynaştırma sınıfı: Etkili farklılaştırılmış öğretim için stratejiler içinde (ss.77-100), Ankara: Nobel Yayıncılık.

Sözbilir, M. (2016). Nedensel karşılaştırma araştırma yöntemi. M. Metin (Ed). Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (3. Baskı) içinde (ss.115-135). Ankara: Pegem Akademi.

Sözbilir, M., & Atila, M.E. (2016). Nitel araştırma desenleri. S. Karaman (Ed.), Araştırma yöntem ve teknikleri II içinde (Ünite 3). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

Atila, M.E., & Sözbilir, M. (2016). Durum çalışması. S. Karaman (Ed.), Araştırma yöntem ve teknikleri II içinde (Ünite 4). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

Atila, M.E., & Sözbilir, M. (2016). Görüşme ve gözlem tekniği. S. Karaman (Ed.), Araştırma yöntem ve teknikleri II içinde (Ünite 9). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

Sözbilir, M. (2015). Nedensel karşılaştırma araştırma yöntemi. M. Metin (Ed). Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (2. Baskı) içinde (ss. 115-135). Ankara: Pegem Akademi.

Sözbilir, M. & Ayas, A. (2015). Kimya ve kimya eğitiminin ülkemizde gelişimi. A. Ayas & M. Sözbilir (Edt), Kimya öğretimi: Öğretmen eğitimcileri, öğretmenler ve öğretmen adayları için iyi uygulama örnekleri içinde (ss. 1-12). Ankara: Pegem Akademi.

Tosun, C., Tatar, E., Şenocak, E., & Sözbilir, M. (2015). Kimya öğretiminde probleme dayalı öğretim uygulamaları. A. Ayas & M. Sözbilir (Edt), Kimya öğretimi: Öğretmen eğitimcileri, öğretmenler ve öğretmen adayları için iyi uygulama örnekleri içinde (ss. 171-193). Ankara: Pegem Akademi.

İlhan, N., Sadi Yılmaz, S., Dede, H., Sözbilir, M., & Yıldırım, A. (2015). Kimyada yaşam (bağlam) temelli öğretim uygulamaları. A. Ayas & M. Sözbilir (Edt), Kimya öğretimi: Öğretmen eğitimcileri, öğretmenler ve öğretmen adayları için iyi uygulama örnekleri içinde (ss. 213-246). Ankara: Pegem Akademi.

Sözbilir, M., Atila, M.E., & Atasoy, H. (2014). Okulöncesi eğitim kurumlarında fen ve doğa etkinlikleri–I. R. Y. Kıncal (Ed). Okulöncesi eğitim kurumlarında program geliştirme içinde (Ünite 9). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

Sözbilir, M., Atasoy, H., & Atila, M.E. (2014). Okulöncesi eğitim kurumlarında fen ve doğa etkinlikleri–II. R. Y. Kıncal (Ed). Okulöncesi eğitim kurumlarında program geliştirme içinde (Ünite 10). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

Sözbilir, M. (2014). Nedensel karşılaştırma araştırma yöntemi. M. Metin (Ed). Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri içinde (ss. 115-135). Ankara: Pegem Akademi.

Sözbilir, M. (2013). 2011 Uluslararası kimya yılı ve IUPAC. M. Sözbilir (Ed). Türkiye’de kimya eğitimi içinde (ss. 1-9). İstanbul: Türkiye Kimya Derneği Yayın No: 22.

Sözbilir, M., Kutu, H. & Yaşar, M.D. (2013). Türkiye’de kimya eğitimi araştırmalarının durumu ve eğilimler. M. Sözbilir (Ed). Türkiye’de kimya eğitimi içinde (ss. 175-204). İstanbul: Türkiye Kimya Derneği Yayın No: 22.

Sözbilir, M. & Canpolat, N. (2006). Fen eğitiminde son otuz yıldaki uluslararası değişmeler: Dünyada çalışmalar nereye gidiyor? Türkiye bu çalışmaların neresinde? M. Bahar (Ed). Fen ve teknoloji öğretimi içinde (ss. 417-432). Ankara: PegemA Yayıncılık.

Articles in International Journals – Uluslararası Makaleler


Abetz, V., Brinkmann, T., & Sözbilir, M. (2021). Fabrication and function of polymer membranes. Chemistry Teacher International, x(x), Article number: 20200023. https://doi.org/10.1515/cti-2020-0023.

Teke, D., & Sözbilir, M. (2021). Developing a scale for self-efficacy of teacher training students in inclusive education environments. Eurasian Journal of Teacher Education, 2(1), 55-68. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1503646

Kizilaslan, A., Zorluoglu, S.L., & Sözbilir, M. (2020). Improve learning with hands-on classroom activities: science instruction for students with visual impairments. European Journal of Special Needs Education, Advance online publication. https://doi.org/10.1080/08856257.2020.1732110.

Yazıcı, F., & Sözbilir, M. (2020). Teaching cell to 6th grade students with visual impairment. Education and Science, 45 (204), 227-250. doi.10.15390/EB.2020.8765

Kızılaslan, A., & Sözbilir, M. (2020). Activities to teach heat and temperature concepts to visually impaired students. Chemistry Teacher International, 2(1), Article number: 20180005. doi.10.1515/cti-2018-0005. Accesible here.

Kizilaslan, A., Zorluoglu, S.L., & Sözbilir, M. (2019). A hands-on classroom activity to teach science concepts for students with visual impairment. Science Activities, 56(4), 130-138. https://doi.org/10.1080/00368121.2020.1724860 .

Yaşar, M.D., & Sözbilir, M. (2019). Investigating teachers’ fidelity to constructivist chemistry curriculum in turkey: congruence between intended, perceived and observed curriculum in Turkey. International Journal of Physics and Chemistry Education, 11(4), 93-104. Doi:10.12973/ijpce/84519. Accesible here.

Teke, D., & Sozbilir, M. (2019). Teaching energy in living systems to a blind student in an inclusive classroom environment. Chemistry Education Research and Practice, 20(4), 890-901. doi.10.1039/C9RP00002J. Accessible here.

Kizilaslan, A., Sozbilir, M., & Zorluoglu, S.L. (2019). Making science accessible to students with visual impairments: insulation-materials investigation. Journal of Chemical Education, 96 (7), 1383-1388. doi:10.1021/acs.jchemed.8b00772. Accessible here.

Okcu, B., & Sozbilir, M. (2019). Designing a bulb to teach electric circuits to visually impaired students. The Physics Teacher, 57 (2), 99-101. doi.10.1119/1.5088470. Accessible here.

Baran, M., & Sozbilir, M. (2018). An application of context-problem based learning (C-PBL) into teaching thermodynamics. Research in Science Education, 48(4), 663-689. doi.10.1007/s11165-016-9583-1. Accessible here.

Sekerci, A.R., Ilhan, N., Sozbilir, M., & Yildirim, A. (2017). Science and technology teachers’ attitudes towards educational research in Turkey. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 18(1), Article 4. Accesible here.

Gul, Ş., & Sozbilir, M. (2016). International research trends in biology education from 1997 to 2014: A content analysis of papers in selected journals. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(6), 1631-1651. DOI: 10.12973/eurasia.2015.1363a. Accesible here.

İlhan, N., Sözbilir, M., Şekerci, A.R., & Yıldırım, A. (2015). Turkish science teachers’ use of educational research and resources. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11(6), 1231-1248. DOI: 10.12973/eurasia.2015.1374a. Accesible here.

Gül, Ş., & Sözbilir, M. (2015). Thematic content analysis of scale development studies published in the field of science and mathematics education. Education and Science. 40(178), 85-102. DOI:10.15390/EB.2015.4070. Accessible here.

Gül, Ş., & Sözbilir, M. (2015). Biology education research trends in Turkey. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11(1), 93-109. DOI: 10.12973/eurasia.2015.1309a. Online [http://www.ejmste.com]. Accessible here.

Çalık, M., & Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38. DOI: 10.15390/EB.2014.3412. Erişim linki.

Belford, B., Meyers, F., Sözbilir, M. & Cardellini, L. (2013). ConfChem conference on a virtual colloquium to sustain and celebrate IYC 2011 initiatives in global chemical education: Introduction. Journal of Chemical Education, 90(11), 1540-1541. DOI: dx.doi.org/10.1021/ed400099e.

Bahçekapılı, E., Bahçekapılı, T., Fiş Erümit, S., Göktaş, Y. & Sözbilir, M. (2013). Eğitim teknolojisi araştırmalarında araştırma problemlerinin belirlenmesini etkileyen unsurlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2317-2335. DOI: 10.12738/estp.2013.4.1684.

Sozbilir, M. (2013). Chemistry education research in Turkey. Chemistry International, 35(2), 12-14.

Kızılaslan, A., Sözbilir, M., & Yaşar, M.D. (2012). Inquiry based teaching in Turkey: A content analysis of research reports. International Journal of Environmental & Science Education, 7(4), 599-617. Online [http://www.ijese.com].

Çiltaş, A., Güler, G., & Sözbilir, M. (2012). Türkiye’de matematik eğitimi araştırmaları: Bir içerik analizi çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 565-580.

Göktaş, Y., Hasançebi, F., Varışoğlu, B., Akçay, A., Bayrak, N., Baran, M., & Sözbilir, M. (2012). Türkiye’deki eğitim araştırmalarında eğilimler: Bir içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 443-460.

Cinici, A., Sozbilir, M., & Demir, Y. (2011). Effect of cooperative and individual learning activities on students’ understanding of diffusion and osmosis. Egitim Arastirmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 43, 19-36.

Sözbilir, M., Pınarbaşı, T., & Canpolat, N. (2010). Prospective chemistry teachers’ conceptions of chemical thermodynamics and kinetics. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 6(2), 111-122. Online [http://www.ejmste.com].

Pinarbasi, T., Sozbilir, M., & Canpolat, N. (2009). Prospective chemistry teachers’ misconceptions about colligative properties: boiling point elevation and freezing point depression. Chemistry Education Research and Practice, 10(4), 273-280. Online [http://www.rsc.org/cerp].

Bilgin, İ., Şenocak, E., & Sözbilir, M. (2009). The effects of problem-based learning instruction on university students’ performance of conceptual and quantitative problems in gas concepts. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 5(2), 153-164. Online [http://www.ejmste.com].

Sözbilir, M. & Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey. Essays in Education, Special Issue, 1-22. Online [http://www.usca.edu/essays].

Şenocak, E., Taşkesenligil, Y., & Sözbilir, M. (2007). A study on teaching gases to prospective primary science teachers through problem-based learning. Research in Science Education, 37(3), 279-290.

Sözbilir, M. & Bennett, J.M. (2007). A study of Turkish chemistry undergraduates’ understanding of entropy. Journal of Chemical Education, 84 (7), 1204-1208.

Sözbilir, M. (2007). First steps in educational research: the views of Turkish chemistry and biology student teachers. European Journal of Teacher Education, 30(1), 41-61.

Gürses, A., Açıkyıldız, M., Doğar, Ç., & Sözbilir, M. (2007). An investigation of effectiveness of problem-based learning at physical chemistry laboratory. Research in Science and Technological Education, 25(1), 99-113.

Sözbilir, M. & Bennett, J.M. (2006). Turkish prospective chemistry teachers’ misunderstandings of enthalpy and spontaneity. Chemical Educator, 11(5), 355-363. Online [http://www.chemeducator.org].

Canpolant, N., Pınarbaşi, T., & Sözbilir, M. (2006). Prospective teachers’ misconceptions of vaporization and vapor pressure. Journal of Chemical Education, 83(8), 1237-1242.

Kurbanoglu, N.I., Taskesenligil, Y., & Sozbilir, M. (2006). Programmed instruction revisited: a study on teaching stereochemistry. Chemistry Education Research and Practice, 7(1), 13-21. Online [http://www.rsc.org/cerp].

Yalcin, M., Gurses, A. Doğar C., & Sozbilir, M. (2004). The adsorption kinetics of Cethyltrimethylammonium Bromide (CTAB) onto powdered active carbon. Adsorption, 10(4), 339-348.

Sozbilir, M. (2004). What makes physical chemistry difficult? Perceptions of Turkish chemistry undergraduates and lecturers. Journal of Chemical Education, 81(4), 573-578.

Sozbilir, M. (2003). What students’ understand from entropy? A review of selected literature. Journal of Baltic Science Education. 2(1), 21-27.

Gurses, A., Yalcin, M., Sozbilir, M., & Dogar, C. (2003). The investigation of adsorption thermodynamics and mechanism of a cationic surfactant, CTAB, onto active carbon. Fuel Processing Technology, 81(1), 57-66.

Sozbilir, M. (2002). Turkish chemistry undergraduate students’ misunderstandings of Gibbs free energy. University Chemistry Education, 6(2), 73-83. Online [http://www.rsc.org/cerp].

Articles in National Journals  in Turkish (from the most recents)- Ulusal Makaleler


Zorluoğlu, S.L., Kızılaslan, A., & Sözbilir, M. (2021). Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Fen Öğrenimi Motivasyonlarındaki Değişimlerin Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, x(x), xx-xx.

Zorluoğlu, S.L., Kızılaslan, A., & Sözbilir, M. (2021). Görme yetersizliği olan öğrencilerin fen kavramları öğrenme düzeyleri ve öğretim ihtiyaçları: Madde ve ısı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(1), 25-52. http://www.gefad.gazi.edu.tr/tr/download/article-file/772423

Elmas, R., Arslan, H.Ö., Pamuk, S., Peşman, H., & Sözbilir, M. (2021). Fen eğitiminde yeni bir yaklaşım olarak sistemsel düşünme. Türkiye Kimya Derneği Dergisi Kısım C: Kimya Eğitimi, 6(1), 107-132. https://doi.org/10.37995/jotcsc.889340

Yazıcı, F., Gül, Ş., Sözbilir, M., Çakmak, S., & Aslan, C. (2021). Altıncı sınıfa devam eden görme engelli öğrencilerin Fen Bilimleri dersine yönelik öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesi. Milli Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi, 1(1), 26-64. Erişim linki.

Zorluoğlu, S.L., Kızılaslan, A., & Sözbilir, M. (2021). Science for students with visual impairment: An analysis of hands-on activity. Bartın University Journal of Faculty of Education, 10(1), 51-68. doi.10.1016/buefad.627796

Yazıcı, F., & Sözbilir, M. (2020). 6. Sınıf görme engelli öğrencilere destek ve hareket sistemi konusundaki kavramların öğretimi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 16(2), 231-250. doi:10.17244/eku.799303

Yazıcı, F., & Sözbilir, M. (2020). 6. sınıf görme engelli öğrencilere solunum sistemi kavramlarının öğretimi. Erciyes Journal of Education, 4 (2), 68-97. doi.10.32433/eje.806653

Kızılaslan, A., Zorluoğlu, S.L., Sözbilir, M., & Teke, D. (2020). Görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik geliştirilen fen etkinliklerinin analizi: Madde ve ısı. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 19–32. http://dx.doi.org/10.18506/anemon.524012

Tayan, E., Gedik, D., Morkoyunlu, Z., Sözbilir, M. & Konyalıoğlu, A.C. (2019). Ebeveyn-çocuk ilişkisi konulu makaleler: Tematik içerik analizi çalışması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 1183-1218. doi.10.17494/ogusbd.555437

Sözbilir M., Zorluoglu S.L., Kizilaslan A., (2019). Görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik geliştirilen fen etkinliklerinin bilimsel süreç becerileri öğrenimine etkisi: Madde ve ısı. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 8(1), 172-192, 2019. https://doi.org/10.30703/cije.463801

Kızılaslan, A., & Sözbilir, M. (2018). Maddenin halleri ve ısı öğretim tasarımının değerlendirilmesi: Öğrenci ve öğretmen görüşleri. Educational Research in International Context, 48(48), 111-127. doi:10.15285/maruaebd.314751

Okumuş Dağdeler, K., Meral, E., Sözbilir, M. (2018). Researchers’ perceptions of scientific research and educational research. Cumhuriyet International Journal of Education, 7(2), 102-120. doi: 10.30703/cije.351470. Accessible here.

Kızılaslan, A., & Sözbilir, M. (2018). Görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik tasarlanan etkinliklerin değerlendirilmesi: Isı alışverişi ve sıcaklık değişimi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 121-139. doi: 0.17556/erziefd.325956.  http://dergipark.gov.tr/download/article-file/459074

Kızılaslan, A., & Sözbilir, M. (2018). Görme yetersizliği olan öğrencilerin bilişsel becerileri ve psikolojik deneyimleri üzerine bir derleme. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31, 29-43. doi: 10.30794/pausbed.414613.  http://dergipark.gov.tr/download/article-file/456620

Kızılaslan, A., & Sözbilir, M. (2017). Görme yetersizliği olan öğrencilerin ‘maddenin halleri ve ısı’ ünitesini öğrenmeye yönelik ihtiyaç analizi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 274-290. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ataunikkefd/issue/33367/331718.

Kızılaslan, A., & Sözbilir, M. (2017). Görme yetersizliği olan öğrencilere için tasarlanan etkinliğin bilimsel süreç becerilerine göre analizi. SDU International Journal of Educational Studies, 4(2), 86-95. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sduijes/issue/32846/344980.

Kızılaslan, A., & Sözbilir, M. (2017). Görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik geliştirilen fen etkinliklerin değerlendirilmesi: Isı ve sıcaklık. Ege Eğitim Dergisi, 18 (2), 914-942. DOI: 10.12984/egeefd.314586.

Zorluoğlu, S. L., & Sözbilir, M. (2017). Görme yetersizliği olan öğrencilerin öğrenmelerini destekleyici ihtiyaçlar. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 659-682. doi:10.24315/trkefd.279369

Okcu, B., & Sözbilir, M. (2017). Görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik bir etkinlik tasarımı: sigorta nedir?, Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, 7(1), 42-50.

Yaşar, M.D., & Sözbilir, M. (2017). Prospective science teachers’ views related to the turkish education system: current problems and proposed solutions. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(1), 165-201. DOI: 10.14812/cuefd.309455

Zorluoğlu, S. L., & Sözbilir, M. (2017). Birbiri içinde çözünmeyen sıvılarda yoğunluk kavramının görme yetersizliğinden etkilenen öğrencilere öğretimi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(2), 211-231.

Çoban, M., Sözbilir, M., & Göktaş, Y. (2017). Deprem deneyimini yaşamış kişilerin deprem öncesi hazırlık algılarının belirlenmesi: Bir durum çalışması. Doğu Coğrafya Dergisi, 22(37), 113-134. Doi. 10.17295ataunidcd.281721.

Atila, M.E., & Sözbilir, M. (2016). Fen ve teknoloji dersi öğretim programındaki yapılandırmacılığa dayalı öğelerin öğretmenler tarafından uygulanışı: Nitel bir çalışma. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 1418-1457. Doi.10.17556/jef.16337

Zorluoğlu, S. L., Sözbilir, M., Kızılaslan, A. (2016). Görme yetersizliğinden etkilenen bireylerin bilimsel okuryazarlıkları hakkında öğretmen eğitimcilerinin görüşleri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45(2), 209-242.

Yazıcı, F., & Sözbilir, M. (2016). İlköğretim 6-8. sınıf öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme yöntemlerine bakış açıları, kullanım kriterleri ve karşılaştıkları problemler: Erzurum örneklemi. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 75-93. Erişim linki.

Okçu, B., & Sözbilir, M. (2016). 8. sınıfta görme yetersizliği olan öğrencilere yaşamımızdaki elektrik ünitesinin öğretimi: “Nasıl ışık saçar? Nasıl ısınır?” etkinliği. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 4(1), 76-93. Erişim linki.

Okçu, B., & Sözbilir, M. (2016). 8. sınıf görme engelli öğrencilere “Yaşamımızdaki Elektrik” ünitesinin öğretimi: Mıknatıs yapalım etkinliği. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 202-223. Erişim linki.

Zorluoğlu, S. L., Kızılaslan, A., & Sözbilir, M. (2016). Ortaöğretim kimya dersi öğretim programı kazanımlarının yapılandırılmış Bloom taksonomisine göre analizi ve değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 10(1), 260-279. DOI: 10.17522/nefefmed.22297. Erişim linki.

Okçu, B., Yazıcı, F., & Sözbilir, M. (2016). Ortaokul düzeyindeki görme engelli öğrencilerin okuldaki öğrenim sürecine dair görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 51-83. doi:10.17539/aej.57861. Erişim linki.

Okcu, B., & Sözbilir, M. (2016). 8. sınıf görme engelli öğrencilere “yaşamımızdaki elektrik” ünitesinde “elektrik motoru yapalım” etkinliği. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44(2), 23-48. Erişim linki.

Kızılaslan, A., Zorluoğlu, S. L., Yücel A., Sözbilir, M. (2016). Yeti yitimi modellerinin tarihsel süreci. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 183-197. Erişim linki.

Yazıcı, F., Okçu, B., & Sözbilir, M. (2015). Ailelerin görme yetersizliği olan çocuklarına yönelik gelecek kaygıları. Ege Eğitim Dergisi, 16(1), 142-164. Erişim linki.

Sözbilir, M., Gül, Ş., Okçu, B., Yazıcı, F., Kızılaslan, A., Zorluoğlu, S.L., Atila, G. (2015). Görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik fen eğitimi araştırmalarında eğilimler. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 218-241. Erişim linki.

Atila, M.E., Özeken, Ö.F., Sözbilir, M. (2015). Akademisyenlerin yurt dışı burs ve destek programları hakkındaki görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 5(1), 68-79. DOI: 10.5961/jhes.2015.110. Erişim linki.

Atila, M.E., Yaşar, M.D., Yıldırım, M., & Sözbilir, M. (2015). 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin fen derslerini yapılandırmacı öğrenme anlayışı açısından algılamaları. Milli Eğitim, 44(205), 112-124. Erişim linki.

Yaşar, M.D., & Sözbilir, M. (2014). 2007 Türkiye ve 2008 Almanya Nordrhein Westfalen eyaleti gymnasium kimya dersi öğretim programlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(3), 135-162. Erişim linki.

Yazıcı, F., & Sözbilir, M. (2014). İlköğretim 6-8. sınıf öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme yöntemlerine ilişkin kullanım sıklıkları ve yeterlik düzeyleri: Erzurum örneklemi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 8(2), 164-196. DOI:10.12973/nefmed.2014.8.2.a8 Erişim linki.

Yıldırım, A., İlhan, N., Şekerci, A.R., & Sözbilir, M. (2014). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin eğitim araştırmalarını takip etme, anlama ve uygulamalarda kullanma düzeyleri: Erzurum ve Erzincan örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 81-100. Erişim linki.

İlhan, N., Şekerci, A.R., Sözbilir, M., & Yıldırım, A. (2013). Eğitim araştırmalarına yönelik öğretmen tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(8), 31-56. Erişim linki.

Yıldırım, M., Atila, M.E., Özmen, H., & Sözbilir, M. (2013). Fen bilimleri öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi hakkındaki görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 27-40. Erişim linki.

Atila, M.E. & Sözbilir, M. (2013). Fen ve Teknoloji dersi öğretmenlerinin öğrenmeye yönelik algıları ile ilgili nitel bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26 (2), 321-341. Erişim linki.

Yaşar, M.D. & Sözbilir, M. (2013). Öğretmenlerin 2007 yılı kimya dersi öğretim programındaki yapılandırmacılığa dayalı öğelere yönelik algılamaları. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(4), 75-102. Erişim linki.

Yaşar, M.D. & Sözbilir, M. (2012). Öğretmenlerin 2007 kimya dersi öğretim programına yönelik görüşleri ve uygulamada karşılaştıkları sorunlar: Erzurum örneği. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 359-392. Erişim linki.

Kutu, H. & Sözbilir, M. (2012). Kimya öğretiminde web destek aracı olarak Moodle öğretim yönetim sisteminin kullanılabilirliği. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 437-458. Erişim linki.

Yaşar, M.D. & Sözbilir, M. (2012). 9. Sınıf kimya dersi öğretim programındaki yapılandırmacılığa dayalı öğelerin öğretmenler tarafından uygulamaya yansıtılması. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(7), 789-807. doi.http://dx.doi.org/10.9761/jasss_270. Erişim linki.

Kutu, H. & Sözbilir, M. (2011). Yaşam temelli ARCS öğretim modeliyle 9. sınıf kimya dersi “Hayatımızda Kimya” ünitesinin öğretimi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 29-62. Erişim linki.

Kutu, H. & Sözbilir, M. (2011). Öğretim materyalleri motivasyon anketinin Türkçeye uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 5(1), 292-312. Erişim linki.

Pınarbaşı, T., Canpolat, N., & Sözbilir, M. (2009). Sınıf öğretmenliği öğrencilerin mumun yanmasıyla ilgili anlayışları. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1), 73-88. Erişim linki.

Taşkesenligil, Y., Şenocak, E., & Sözbilir, M. (2008). Probleme dayalı öğrenme: Teorik temelleri. Milli Eğitim Dergisi, 177, 50-64. Erişim linki.

Sözbilir, M., Şenocak, E., & Dilber, R. (2006). Öğrenci gözüyle fen bilgisi öğretmenlerinin derslerinde kullandıkları öğretim yöntem ve teknikleri. Milli Eğitim Dergisi, 172, 276-286. Erişim linki.

Gürses, A., Sözbilir, M., & Açıkyıldız, M. (2005). Düzensizlik ve mikro haller: Entropi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 577-589. Erişim linki.

Şenocak, E. & Sözbilir, M. (2005). Öğrencilerin kimyanın günlük yaşamdaki uygulamalarına yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesi üzerine bir çalışma. Çukurova Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(29), 94-103. Erişim linki.

Sözbilir, M. (2004). Students’ ideas and misunderstandings of enthalpy and spontaneity: a review of selected researches. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 155-159. Erişim linki.

Sözbilir, M. (2003). A review of selected literature on students’ misconceptions of heat and temperature. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 20(1), 25-41. Erişim linki.

Şenocak, E., Dilber, R., Sözbilir, M., & Taşkesenligil, Y. (2003). İlköğretim öğrencilerinin ısı ve sıcaklık konularını kavrama düzeyleri üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 199-210. Erişim linki.

Canpolat, N., Pınarbaşı, T., & Sözbilir, M. (2003). Kimya öğretmen adaylarının kovalent bağ ve molekül yapıları ile ilgili kavram yanılgıları. Çukurova Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(25), 66-72. Erişim linki.

Şenocak, E., Sözbilir, M., Dilber, R., & Taşkesenligil, Y. (2002). İlköğretim fen öğretiminde demonstrasyonlar ve öğrencilerin soru yazma tekniğinden yararlanma üzerine bir çalışma. Çukurova Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(23), 26-32. Erişim linki.

Sözbilir, M. (2002). Students’ ideas and misunderstandings of the particulate nature of matter: A review of selected literature. Kastamonu Eğitim Dergisi, 10(2), 345-350. Erişim linki.

International Conference Presentations – Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler


Sözbilir, M. (2020, December). Teaching science to students with blindness or low vision (BLV) during Covid-19 pandemic. Paper presented at 12th Changpa International Conference on the Special Education and Rehabilitation Science (Changpa 2020) (Online), Gyeongsan-South Korea. (Keynote Speaker). Access to the Recordings.

Yazar, A., Teke, D., & Sözbilir, M. (2020, November). A content analysis of papers in women career choice in STEM disciplines [Kadınların STEM alanlarında kariyer seçimine yönelik çalışmaların içerik analizi]. Paper presented at 2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, Bursa/Turkey.

Sözbilir, M. (2020, July). Making science and chemistry accessible to students with blindness or low vision (BLV). Paper presented at the 15 European Conference on Research in Chemical Education (ECRICE 2020 Webinar), Rehovot-Israel. (Keynote Speaker). Access to the Recodings.

Sözbilir, M. (2019, September). How to make science accessible to students with visual impairment?. Paper presented at The Science and Science Education International Seminar (SSEIS-2019), Yogyakarta, Indonesia. (Keynote Speaker).

Teke, D., & Sözbilir, M. (2019, July). Teaching symbolic language of chemistry via 2D and 3D tactile materials to a blind student. Paper presented at the 47th IUPAC World Chemistry Congress, Paris, France.

Sözbilir, M. (2018, September). Development of chemistry education as a research enterprise: Status of the research around the World and Turkey. Paper presented at 1st International Balkan Chemistry Congress (IBCC-2018), Edirne, Turkey. (Plenary Speaker).

Sözbilir, M., Kızılaslan, A., & Zorluoğlu, S. L. (2018, April). Effects of science activities developed according to outcomes on the academic achievement of students with visual impairment [Kazanım odaklı geliştirilen fen etkinliklerinin görme yetersizliği olan öğrencilerin akademik başarılarına etkisi]. Paper presented at 27th International Conference on Educational Sciences (ICES-2018), Antalya, Turkey.

Zorluoğlu, S. L., & Sözbilir, M. (2018, April). Analysis of ‘partitulate nature of matter’ unit objectives according to the revised Bloom’s taxonomy [“Maddenin tanecikli yapısı” ünite öğretim programının revize edilmiş Bloom taksonomisine göre analizi]. Paper presented at 27th International Conference on Educational Sciences (ICES-2018), Antalya, Turkey.

Sözbilir, M., Zorluoğlu, S. L., & Kızılaslan, A. (2018, April). Development of scientific process skills of students with visual impairment: example of matter and heat unit [Görme yetersizliği olan öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi: Madde ve ısı ünitesi örneği]. Paper presented at 27th International Conference on Educational Sciences (ICES-2018), Antalya, Turkey.

Teke, D., & Sözbilir, M. (2018, April). How to teach energy in living systems to a visually impaired student in an inclusive classroom? [Görme yetersizliğinden etkilenen bir kaynaştırma öğrencisine canlılarda enerji konusu nasıl öğretilebilir?]. Paper presented at 27th International Conference on Educational Sciences (ICES-2018), Antalya, Turkey.

Sözbilir, M., Gül, Ş., & Yazici, F. (2018, April). The teaching ‘sexual reproduction in flowery plants’ subject to 6th grade students with visual impairments [6. sınıf görme engelli öğrencilere “çiçekli bitkilerde eşeyli üreme” konusunun öğretimi]. Paper presented at 27th International Conference on Educational Sciences (ICES-2018), Antalya, Turkey.

Sözbilir, M., Yazici, F., & Gül, Ş. (2018, April). An material design for teaching of “metamorphosis in frogs and butterflies” subject to 6th grade visually impaired students [6. sınıf görme engelli öğrencilere “kurbağalarda ve kelebeklerde başkalaşım” konusunun öğretimine yönelik materyal tasarımı]. Paper presented at 27th International Conference on Educational Sciences (ICES-2018), Antalya, Turkey.

Atilla, G., & Sözbilir, M. (2018, April). The problems faced by a science teacher in a special school for visually impaired [Bir fen bilimleri öğretmeninin görme engelliler okulunda karşılaştığı sorunlar]. Paper presented at 27th International Conference on Educational Sciences (ICES-2018), Antalya, Turkey.

Sözbilir, M. (2017, December). How to teach practical works in science to visually impaired students?. Poster presented at the Malta VIII Frontiers of Science: Research and Education in the Middle East, Malta.

Sozbilir, M. (2017, October). Making science accessible: How to teach chemistry to visually impaired students?. Paper presented at the 3rd African Conference on Research in Chemistry Education, Setif, Algeria. (Plenary Speaker).

Sozbilir, M., Kizilaslan, A., & Zorluoglu, S.L. (2017, July). An instructional design model for teaching science concepts to visually impaired students. Paper presented at the 46th IUPAC World Chemistry Congress, Sao Paulo, Brazil.

Kizilaslan, A., & Sozbilir, M. (2017, June). An instructional design to teach concepts regarding phases of matter to visually impaired students. Paper presented at the 7th Eurovariety (European Variety in University Chemistry Education), Belgrade, Serbia.

Sozbilir, M., Kizilaslan, A., & Zorluoglu, S.L. (2017, June). Principles of development of a chemistry unit to visually impaired students. Paper presented at the 7th Eurovariety (European Variety in University Chemistry Education), Belgrade, Serbia.

Sözbilir, M., Gül, Ş., Yazıcı, F. (2017, May). Görme engelli öğrenciler için “çiçekli bitkilerde hayat döngüsü” konusunun öğretimine yönelik bir materyal tasarımı. Paper presented at the IV. EJER Congress, Denizli, Turkey.

Sözbilir, M., Zorluoğlu, S. L., Kızılaslan, A., & Teke, D. (2017, May). ‘Yalıtım ve yalıtım malzemeleri’ konusuna yönelik hazırlanan öğretim tasarımının görme engelli öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Paper presented at the IV. EJER Congress, Denizli, Turkey.

Sözbilir, M., Zorluoğlu, S. L., & Kızılaslan, A. (2017, May). Görme yetersizliğinden etkilenen öğrencilere kavram öğretimine yönelik bir etkinlik tasarımı ve etkinliğin başarıya etkisi: Isı iletkeni ve ısı yalıtkan. Paper presented at the 16th International Primary Teacher Education Symposium [16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu], Girne, Kıbrıs.

Sözbilir, M., Gül, Ş., & Yazıcı, F. (2017, April). The teaching ‘reproduction, growing and development’ unit to 6th grade students with visual impairments. Paper presented at the 26th International Conference on Educational Sciences. Antalya, Turkey.

Sözbilir, M., Kızılaslan, A., Zorluoğlu, S.L., & Teke, D. (2017, April). Teaching concepts of ‘matter and heat’ unit to students with visual impairments. Paper presented at the 26th International Conference on Educational Sciences. Antalya, Turkey.

Sözbilir, M., Gül, Ş., Yazıcı, F., Kızılaslan, A., Okcu, B., & Zorluoğlu, S.L. (2017, April). The effect of design-based instruction on visually impaired students’ attitudes and motivations in science course. Paper presented at the 26th International Conference on Educational Sciences. Antalya, Turkey.

Atila, G., Sözbilir, M., Zorluoğlu, S.L. (2017, April). The problems experienced by visually impaired learners in science courses. Paper presented at the 26th International Conference on Educational Sciences. Antalya, Turkey.

Gul, Ş., Yazıcı, F.,& Sozbilir, M. (2017, April). An instructional material for teaching ‘life cycle of frog’ to visually impaired students. Paper presented at the NARST 90th Annual International Conference, San Antonio, TX, USA.

Krajcik, J., Lavonen, L., Chiu, M.H., Mamlok, R.N., Sozbilir, M., Erduran, S., & DeBoer, G. (2017, April). Admin symposium: Cross-countries collaborations for a glocalized science education. Paper presented at the NARST 90th Annual International Conference, San Antonio, TX, USA. (Presidential sponsored session)

Okcu, B., & Sozbilir, M., & Bulbul, M.Ş. (2017, April). Teaching electrical resistance to 6th grade visually impaired students. Poster presented at the NARST 90th Annual International Conference, San Antonio, TX, USA.

Sözbilir, M. (2017, March). Impact of context-based chemistry teaching on academic achievement and affective domains. Paper presented at the 5th International Conference on Education in Pakistan, Lahore, Pakistan. (Keynote Talk).

Yaşar, M.D., & Sözbilir, M. (2016, November). Pros and cons of the Turkish Education System with the perspective of prospective science teachers. Paper presented at the ICASE World Science and Technology Education Conference (ICASE 2016), Antalya, Turkey.

Quilez, J., Canpolat, N., Sozbilir, M. & Pinarbasi, T. (2016, September). A comparative study on presentation of Le Châtelier’s Principle (LCP) in high school chemistry textbooks in Spain and Turkey. Paper presented at the 13rd European Conference on Research in Chemical Education (13rd ECRICE), Barcelona, Spain.

Gul, Ş., Ozay Kose, E., & Sozbilir, M. (2016, September). Biology and chemistry preservice teachers’ opinions towards the nature of science (NOS). Paper presented at the 13rd European Conference on Research in Chemical Education (13rd ECRICE), Barcelona, Spain.

Zorluoğlu, L.S., Kızılaslan, A., & Sözbilir, M. (2016, September). An instructional design for teaching particulate nature of matter to visually impaired students. Poster presented at the 13rd European Conference on Research in Chemical Education (13rd ECRICE), Barcelona, Spain.

Kızılaslan, A., Sözbilir, M., & Zorluoğlu, S. L. (2016, September). An activity for teaching heat concept to visually impaired students. Poster presented at the 13rd European Conference on Research in Chemical Education (13rd ECRICE), Barcelona, Spain.

Sözbilir, M., Zorluoğlu, L.S., & Kızılaslan, A. (2016, July). An activity for teaching thermal insulation concept to visually impaired students. Poster presented at the 24th International Conference on Chemistry Education (ICCE), Kuching, Sarawak, Malaysia.

Sözbilir, M., Kızılaslan, A., & Zorluoğlu, L.S. (2016, July). A research based design for teaching phases of matter and heat to visually impaired students. Paper presented at the 24th International Conference on Chemistry Education (ICCE), Kuching, Sarawak, Malaysia.

Okumuş, K., Meral, E., & Sözbilir, M. (2016, May-June). Öğretim elemanlarının bilimsel araştırmaya yönelik anlayışları: Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi örneği. Paper presented at the 3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey. Presentation accessible here.

Sözbilir, M. (2016, May). Praxis of practical work in science with visually impaired students. Invited paper presented at 23rd Symposium on Chemistry and Science Education, Dortmund, Germany. Abstract is accesible here.

Sözbilir, M., Okcu, B., Gül, Ş., Zorluoğlu, L.S., Kızılaslan, A., & Yazıcı, F. (2016, May). A study of needs analysis towards effective science instruction for 6th grade visually impaired students. Paper presented at the International Conference Effective Leadership and Management in Inclusive Schools: Teacher Training and Vocational Education, Arts and Sports (ELMIS 2016: TT and VAS), Konya, Turkey.

Zorluoğlu, L. S., Sözbilir, M., & Kızılaslan, A. (2016, May). Developing material for effective learning the concept of particulate nature of matter to visually impaired students. Paper presented at the International Conference Effective Leadership and Management in Inclusive Schools: Teacher Training and Vocational Education, Arts and Sports (ELMIS 2016: TT and VAS), Konya, Turkey.

Kızılaslan, A., Sözbilir, M., & Zorluoğlu, S. L. (2016, May). An activity for teaching thermometer concept to visually impaired students. Paper presented at the International Conference Effective Leadership and Management in Inclusive Schools: Teacher Training and Vocational Education, Arts and Sports (ELMIS 2016: TT and VAS), Konya, Turkey.

Çakmak, S., Aslan, C., & Sözbilir, M. (2016). Functional vision evaluation of low vision students. In H. Sarı (Ed.). III. ELMİS (TT and VES) Uluslararası Özel Eğitim Kongresinden yansımalar (pp. 228-231). Konya: Palet Yayınları. Full text accessible here.

Sözbilir, M., Kızılaslan, A., & Zorluoğlu, L.S. (2015, August). Teaching science to visual impaired students: What they need? Paper presented at the 45th IUPAC World Chemistry Congress, Busan, South Korea.

Sözbilir, M. (2015, July). Understanding and using curricula for effective teaching. Paper presented at the BioLİve/ChemEd 2015, Wellington, New Zealand.

Sözbilir, M. & Ambrogi, R. (2014, October-November). Understanding and using curricula for effective teaching. Workshop performed at iSER World Conference, Kapadokya, Turkey.

Sozbilir, M., Akıllı, M., Yasar, M.D., & Kutu, H. (2014, July). Trends and issues in chemistry education research paper published internationally. Paper presented at the 23rd International Conference on Chemical Education (ICCE), Toronto, Canada.

Baran, M., & Sozbilir, M. (2014, July). Teaching thermodynamics through context-problem based learning (C-PBL). Paper presented at the 23rd International Conference on Chemical Education (ICCE), Toronto, Canada.

Yasar, M.D. & Sozbilir, M. (2013, August). An investigation of chemistry teachers’ perceptions and implementation of constructivist principles in 9th grade chemistry curriculum in Turkey. Paper presented at the 44th IUPAC World Chemistry Congress. Istanbul, Turkey.

Yasar, M.D., Sozbilir, M., Atila, M.E., & Yildirim, A. (2012, July). Teachers’ perceptions of constructivist principles in the renewed chemistry curriculum in Turkey. Paper presented at the 22nd International Conference on Chemical Education & 11th European Conference on Research in Chemical Education (ICCECRICE), Rome, Italy.

Sozbilir, M., Yasar, M.D., & Kizilaslan, A. (2012, July). Inquiry based teaching in Turkey: A content analysis research reports. Paper presented at the 22nd International Conference on Chemical Education & 11th European Conference on Research in Chemical Education (ICCECRICE), Rome, Italy.

Yasar, M.D., Gul, S., Sozbilir, M., & Sekerci, A.R. (2012, July). The comparison of chemistry, biology and physics preservice teachers’ conceptions of “dissolving” in everyday life. Poster presented at the 22nd International Conference on Chemical Education & 11th European Conference on Research in Chemical Education (ICCECRICE), Rome, Italy.

Baran, M. & Sözbilir, M. (2011, September). Turkish Prospective Chemistry Teachers’ Misconceptions of Entropy. Poster Presented at the World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), Kuşadasi, Turkey.

Sozbilir, M., Kutu, H., & Yasar, M. D. (2011, August). Rise of chemistry education research in Turkey: What are the challenges? Paper presented at the IUPAC 43rd World Chemistry Congress, San Juan, Puerto Rico.

Sozbilir, M. & Kutu, H. (2011, August). Students’ views of context-based ARCS instruction model in high school chemistry. Paper presented at the IUPAC 43rd World Chemistry Congress, San Juan, Puerto Rico.

Kahraman, S., Demir, Y., Sozbilir, M., & Demir, N. (2010, August). The effect of 3D materials about orbitals and atomic structure on students’ achievements. Paper presented at the 21st International Conference on Chemical Education, Taipei, Taiwan.

Kutu, H., & Sozbilir, M. (2010, August). Utilization of blended learning in chemistry teaching at secondary school. Paper presented at the 21st International Conference on Chemical Education, Taipei, Taiwan.

Kutu, H., & Sozbilir, M. (2010, June). The effect of “Context-based ARCS Model” on secondary school students’ success, motivation and attitudes towards chemistry. Poster presented at the 10th European Conference on Research in Chemistry Education, Krakow/Poland.

Ilhan, N., Sekerci, A.R., Yildirim, A., & Sözbilir, M. (2010, June). A study on identification of science teachers’ level of following, understanding and use of educational research. Paper presented at the 10th European Conference on Research in Chemistry Education, Krakow/Poland.

Çinici, A., Demir, Y., & Sozbilir, M. (2009, September). The effect of cooperative and individual learning activities based on conceptual change approach on students’ understanding of diffusion and osmosis. Paper presented at the ESERA Conference, Istanbul/Turkey.

Sozbilir, M. (2008, August). Development of chemistry education research in Turkey: A comparison of chemistry education research papers published in Turkey with internationally published papers. Paper presented at the 20th International Conference on Chemical Education, Pointe Aux Piments/ Mauritius.

Kutu, H., & Sozbilir, M. (2008, July). A model for computer supported context-based chemistry teaching based on ARCS motivation model, Poster presented at the 9th European Conference on Research in Chemistry Education, Istanbul/Turkey.

Cakir, A., Akin, S., & Sozbilir, M. (2008, July). Teaching environmental problems caused by stubble fires, ozone layer depletion and vehicles through problem-based learning. Paper presented at the 9th European Conference on Research in Chemistry Education, Istanbul/Turkey.

Senocak, E., Sözbilir, M., & Taskesenligil, Y. (2004, August). A study on the effects of problem-based learning (PBL) approach on teaching gases. Paper presented at the 18th International Conference on Chemical Education, Istanbul/Turkey.

Celik, S., Bayrakceken, S., & Sözbilir, M. (2004, July). The prospective teachers’ views of the nature of science and effectiveness of “science, technology and society” course on these views. Paper presented at the 7th Conference of Earlie’s JURE (Research from Theory to Practice), Istanbul/Turkey.

Sözbilir, M., & Bayrakçeken, S. (2003, January). What makes physical chemistry difficult? Undergraduates’ and lecturers’ views. Paper presented at the ASE Annual Meeting, Birmingham/UK.

Sözbilir, M. (2002, September). A Study of Turkish tertiary chemistry students’ misunderstandings of entropy. Poster presented at the Variety in Chemistry Teaching, Keele/UK.

Sözbilir, M. (2002, September). Teaching entropy by using ‘problem-based teaching’ strategy. Paper presented at the Variety in Chemistry Teaching, Keele/UK.

Sözbilir, M., & Bennett, J.M. (2000, September). Chemistry undergraduates’ misunderstandings of Gibbs (free) energy. Paper presented at the Variety in Chemistry Teaching Annual Conference, Lancaster/UK.

Sözbilir, M., & Bennett, J.M. (1999, September). Chemistry undergraduates’ understandings and misunderstandings of internal energy. Paper presented at the Variety in Chemistry Teaching Annual Conference, Edinburg/UK.

National Conference Presentations in Turkish – Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler

Teke, D., & Sözbilir, M. (2020, Eylül). Kimyanın sembolik dilinin boyutları. 32. Ulusal Kimya Kongresinde sunulan sözlü bildiri. Çevrimiçi.

Sözbilir, M., Zorluoğlu, S.L., & Kızılaslan, A. (2019). Görme yetersizliği olan öğrencilere dokunsal ve işitsel materyallerle kavram öğretimi: Isı yalıtımı. 6. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Ankara.

Sözbilir, M., Yazıcı, F., & Gül, Ş., (2018, Ekim). Görme yetersizliği yaşayan 6. sınıf öğrencilerine insanlarda eşeyli üreme ve hayat döngüsü konusunun öğretimi. 13.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Denizli.

Zorluoğlu, S.L., & Sözbilir, M., (2016, Ekim). Görme engellilere dokunsal ve işitsel materyallerle fen kavramlarının öğretimi. 26. Ulusal Özel Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Eskişehir.

Sözbilir, M., Zorluoğlu, S.L., & Kızılaslan, A., (2016, Ekim). Görme yetersizliği olan öğrencilere ‘yalıtım ve yalıtım malzemeleri’ kavramının öğretimine yönelik bir etkinlik tasarımı. 26. Ulusal Özel Eğitimi Kongresinde sunulan poster bildiri, Eskişehir.

Sözbilir, M., Zorluoğlu, S.L., Okcu, B., Kızılaslan, A., Yazıcı, F.,  Gül, Ş., Çakmak, S., Bülbül, M.Ş., & Aslan, C.  (2016, Eylül). Görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik öğretim tasarımı yapılırken dikkat edilmesi gereken ilkeler. 12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Trabzon.

Sözbilir, M., Okcu, B., Yazıcı, F., Kızılaslan, A., Zorluoğlu, S.L., Gül, Ş., Bülbül, M.Ş. (2016, Eylül). Görme engelli 6. Sınıf öğrencilerinin fen öğretimine yönelik ihtiyaçlarının kapsamlı bir analizi. 12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Trabzon.

Sözbilir, M., Gül, Ş., Yazıcı, F. (2016, Eylül). 6. Sınıf görme engelli öğrenciler için eşeysiz üreme konusunun öğretimine yönelik materyal tasarımı. 12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Trabzon.

Sözbilir, M., Zorluoğlu, S.L., Kızılaslan, A., (2016, Eylül). 6. sınıf görme engelli öğrencilere “ısı iletkeni” ve “ısı yalıtkanı” kavramlarının öğretimine yönelik etkinlik ve materyal geliştirme 12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Trabzon.

Sözbilir, M., & Okcu, B., (2016, Eylül). 8. sınıf görme engelli öğrencilere etkinlik tabanlı öğretim: ‘elektrik motoru yapalım’ etkinliği. 12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Trabzon.

Gül, Ş., Yazıcı, F., & Sözbilir, M. (2016, Mayıs). Görme engelli ortaokul öğrencilerinin bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme ünitesine yönelik ihtiyaçları. I.Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresinde sunulan poster bildiri, Ankara.

Yazıcı, F., Gül, Ş., & Sözbilir, M. (2016, Mayıs). Görme engelli öğrenciler için hayvanlarda eşeyli üreme konusunun öğretimine yönelik örnek bir materyal tasarımı. I.Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresinde sunulan poster bildiri, Ankara.

Okcu, B. & Sözbilir, M. (2015, Eylül). 8. Sınıf görme engelli öğrencilere “yaşamımızdaki elektrik” ünitesinde etkinliğe dayalı öğretim: “mıknatıs yapalım etkinliği”. 2. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Ankara.

Zorluoğlu, S.L., Kızılaslan, A., & Sözbilir, M. (2015, Eylül). Ortaöğretim kimya dersi öğretim programı kazanımlarının yenilenmiş bloom taksonomisine göre analizi ve değerlendirilmesi. 4. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Ayvalık-Balıkesir.

Sözbilir, M. (2014, Ekim). Etkili öğretim için programı anlama ve kullanma. 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresinde gerçekleştirilen çalıştay, Edirne.

Zorluoğlu, S.L., Yurtçu, M., & Sözbilir, M. (2014, Eylül). Görme engelli bireylerin bilimsel okuryazarlıkları hakkında akademisyen görüşleri. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Adana.

Okcu, B., Yazıcı, F., & Sözbilir, M. (2014, Eylül). Ortaokul düzeyindeki görme engelli öğrencilerin okuldaki öğrenim sürecinde karşılaştıkları sorunlar. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Adana.

Yazıcı, F., Okcu, B., & Sözbilir, M. (2014, Eylül). Görme engelli çocuğa sahip ailelerin çocuklarına yönelik gelecek kaygıları. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Adana.

Kızılaslan, A., Atila, G., & Sözbilir, M. (2014, Eylül). Görme engellilerin fen kavramlarını öğrenme güçlükleri. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Adana.

Sözbilir, M., Akıllı, M., Yaşar, M.D., & Dede, H. (2014, Eylül). Türkiye’de kimya eğitimi araştırmalarının gelişimi ve uluslararası çalışmalar ile karşılaştırılması. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Adana.

Sözbilir, M., Gül, Ş., Yazıcı, F., Zorluoğlu, S.L., Kızılaslan, A., Okcu, B., & Atila, G. (2014, Eylül). Türkiye ve dünyada görme engellilere yönelik yapılan araştırmaların içerik analizi. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Adana.

Gül, Ş., & Sözbilir, M. (2014, Eylül). 1997-2012 yılları arasında dünyadaki biyoloji eğitimi araştırma trendleri: Seçilmiş dergilerin içerik analizi. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Adana.

Gül, Ş., & Sözbilir, M. (2014, Eylül). Türkiye’de biyoloji eğitimi alanında yapılan araştırmalara yönelik bir içerik analizi çalışması. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Adana.

Yaşar, M.D. & Sözbilir, M. (2013, Eylül). 2007 yılı 9.sınıf kimya öğretim programındaki yapılandırmacılığa dayalı öğelerin öğretmenler tarafından algılanışı ve uygulanışı. 3. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Trabzon.

Kızılaslan, A., Canpolat, N. & Sözbilir, M. (2013, Eylül). Sorgulamaya dayalı öğretime uygun düzenlenmiş laboratuar deneyi. 3. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Trabzon.

Kızılaslan, A., Canpolat, N. & Sözbilir, M., Pınarbaşı, T., Yazıcı, F., & Atila, M.E. (2013, Eylül). Sorgulamaya dayalı öğrenme (SDÖ) yöntemine uygun hazırlanan laboratuar etkinliği hakkında öğrenci görüşleri. 3. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresinde sunulan poster bildiri, Trabzon.

Yaşar, M.D., Sözbilir, M., Atila, M.E., & Yazıcı, F. (2012, Haziran). Kimya öğretim programında yer alan yapılandırmacılığa dayalı bazı öğelerin öğretmenler tarafından algılanma düzeylerinin tespit edilmesi: Erzurum örneği i. X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Niğde.

Yaşar, M.D., Sözbilir, M., Atila, M.E., & Yazıcı, F. (2012, Haziran). Kimya öğretim programındaki yapılandırmacılığa dayalı bazı öğelerin öğretmenler tarafından uygulamaya yansıtılabilme düzeylerinin tespit edilmesi: Erzurum örneği. X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Niğde.

Kızılaslan, A., Yaşar, M.D., & Sözbilir, M. (2012, Haziran). Türkiye’de sorgulamaya dayalı öğrenme yöntemi ile ilgili çalışmalara yönelik bir içerik analizi. X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Niğde.

Yazıcı, F., Sözbilir, M., Yaşar, M.D., & Atila, M.E. (2012, Haziran). İlköğretim 6-8. Sınıf branş öğretmenlerinin alternatif ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanabilme durumları: Erzurum örneklemi. X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Niğde.

Atila, M.E., Sözbilir, M., Yaşar, M.D., Yazıcı, F. (2012, Haziran). Fen ve teknoloji dersi öğretim programındaki yapılandırmacı anlayışa dayalı bazı öğelerin öğretmenler tarafından algılanma düzeyinin belirlenmesi. X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Niğde.

Atila, M.E., Sözbilir, M., Yaşar, M.D., Yazıcı, F. (2012, Haziran). Fen ve teknoloji dersi öğretim programındaki yapılandırmacı anlayışa dayalı bazı öğelerin öğretmenler tarafından uygulanabilme düzeyinin belirlenmesi. X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Niğde.

Sözbilir, M., Demirel, F., Akıllı, M., & Ozan, C. (2012). Artvin Çoruh Üniversitesinin Artvin’e etkileri ve şehrin üniversiteyi algılayışı. F. Demirel & H.Efe (Edt.), Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu Bildirileri-I içinde (ss.225-254). Artvin: Artvin Çoruh Üniversitesi.

Kutu, H., Akçalı, F., & Sözbilir, M. (2011, Temmuz). Yaşam temelli ARCS öğretim modeliyle 9. sınıf kimya öğretim programında yer alan “Hayatımızda Kimya” ünitesinin öğretimi. II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Erzurum.

Yaşar, M.D., Sözbilir, M. & Reiners, C. (2011, Temmuz). Türkiye ve Almanya ortaöğretim kimya dersi öğretim programının genel yapısı. II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Erzurum.

Sözbilir, M., Kutu, H., Yaşar, M.D. (2011, Temmuz). Dünyada ve Türkiye’de kimya eğitimi araştırmalarının durumu. II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Erzurum.

Kutu, H. & Sözbilir, M. (2011, Temmuz). Öğretim Materyalleri Motivasyon Anketinin Türkçeye uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresinde sunulan poster bildiri, Erzurum.

Kutu; H., Yaşar, M.D., & Sözbilir, M. (2011, Temmuz). Yaşam temelli yaklaşıma yönelik öğretim üyelerinin görüşleri: Erzurum örneği. II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Erzurum.

Kutu, M., & Sözbilir, M. (2010, Eylül). Yaşam Temelli ARCS Öğretim Modelinin öğrencilerin başarı, motivasyon ve tutumları üzerine etkisi. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, İzmir.

Yıldırım, A., Sözbilir, M., Şekerci, A.R., & İlhan, N. (2010, Eylül). Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin eğitim araştırmalarını takip etme, anlama, uygulamaya yansıtma durumları ve tutumlarının incelenmesi. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, İzmir.

Sözbilir, M., Kutu, H., Yaşar, M.D., & Arpacık, Ö. (2010, Eylül). Türk fen eğitimi araştırmalarında genel eğilimler: Bir içerik analizi çalışması. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, İzmir.

Sözbilir, M., Kutu, H., Yaşar, M.D., & Arpacık, Ö. (2010, Eylül). Dünyada ve Türkiye’de kimya eğitimi araştırmalarında genel eğilimler. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, İzmir.

Çiltaş, A., Güler, G., Sözbilir, M. (2010, Eylül). Ülkemizde matematik eğitimi araştırmaları: Bir içerik analizi çalışması. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, İzmir.

Yeşildağ, F. Akçay, A., Varışoğlu, B., Bayrak, N., Baran, M., Aydın, G., Bayram, Ö., Kutu, H., Sözbilir, M., & Göktaş, Y. (2010, Eylül). Ülkemizde eğitim bilimleri alanındaki araştırmalar: bir içerik analizi çalışması. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, İzmir.

İlhan, N., Şekerci, A.R., Sözbilir, M., & Yıldırım, A. (2010, Eylül). Eğitim araştırmalarına karşı tutum ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayında sunulan sözlü bildiri, Lefkoşa, Kıbrıs.

Kutu, H., & Sözbilir, M. (2010, Eylül). Kimya öğretiminde harmanlanmış bir öğretim aracı olarak Moodle kullanımı. 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayında sunulan sözlü bildiri, Lefkoşa, Kıbrıs.

Sözbilir, M., Ozan, C., & Akıllı, M. (2010). Yusufeli’de öğrencilerin okula karşı tutumları. M. Demirel & M. Akıllı (Edt.), Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu Bildirileri içinde (ss.113-127). İstanbul: Yusufeli Belediyesi.

Sözbilir, M., Akıllı, M., & Ozan, C. (2010). Yusufeli’de görev yapan öğretmenlerin mesleki doyum ve tükenmişlik düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. M. Demirel & M. Akıllı (Edt.), Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu Bildirileri içinde (ss.129-135). İstanbul: Yusufeli Belediyesi.

Kutu, H., & Sözbilir M. (2008, Ağustos). ARCS motivasyon modeline dayalı bilgisayar destekli yaşam temelli kimya öğretimi modeli tasarımı. 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Bolu.

Çelik, S., Canpolat, N., Pınarbaşı, T., Sözbilir, M., & Bayrakçeken, S. (2007, Haziran). Üniversite öğrencilerinin genel kimya konularını kavramsal öğrenme düzeyleri. 1. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, İstanbul.

Sözbilir, M., Sadi, S., Kutu, H., & Yıldırım, A. (2007, Haziran). Kimya eğitiminde içeriğe/bağlama dayalı (context-based) öğretim yaklaşımı ve dünyadaki uygulamaları. 1. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, İstanbul.

Sözbilir, M. (2007, Haziran). Araştırma yaklaşımlarındaki paradigmatik dönüşümler ve bunların kimya eğitimi araştırmalarına yansımaları. 1. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresinde sunulan çağrılı bildiri, İstanbul.

Şenocak, E., Sözbilir, M., & Taşkesenligil, Y. (2006, Eylül). Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının gaz kavramlarının öğrenilmesi üzerine etkisi. 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Ankara.

Pınarbaşı, T., Canpolat, N., Sözbilir, M., & Bayrakçeken, S. (2006, Eylül). Öğretmen adaylarının bazı elektrokimya kavramları hakkındaki görüşleri. 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan poster bildiri, Ankara (2006).

Canpolat, N., Pınarbaşı, T., Sözbilir, M., & Bayrakçeken, S. (2006, Eylül). Üniversite öğrencilerinin atmosfer basıncıyla ilgili anlayışları. 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan poster bildiri, Ankara.

Sözbilir, M., Canpolat, N., Pınarbaşı, T., & Bayrakçeken, S. (2006, Eylül). Dünyada ve Türkiye’de fen eğitimi araştırmalarının genel eğilimi. 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Ankara.

Sözbilir, M. (2006, Eylül). Dünyada ve Türkiye’de kimya eğitimi araştırmalarının dünü, bugünü, yarını. XX. Ulusal Kimya Kongresinde sunulan çağrılı bildiri, Kayseri.

Sözbilir, M., Senocak, E., Dilber, R., & Taskesenligil, Y. (2004, Eylül). Öğrenci gözüyle fen bilgisi öğretmenlerinin derslerde oluşturmacılığa dayalı öğretim yöntemlerini ne kadar kullandıklarına yönelik bir araştırma. 6. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, İstanbul.

Şenocak, E., Sözbilir, M., & Taşkesenligil, Y. (2004, Temmuz). Probleme dayalı öğrenme: teorik temelleri. XVIII. Ulusal Kimya Kongresinde sunulan poster bildiri, Kars.

Sözbilir, M. (2002, Eylül). Entropi nedir? Ne değildir? 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Ankara.

Gürses, A., Yalçın, M., Sözbilir, M., & Doğar, Ç. (2001, Eylül). Toz aktif karbon üzerine katyonik bir yüzey aktif maddenin adsorpsiyon termodinamiğinin ve mekanizmasının incelenmesi. XV. Ulusal Kimya Kongresinde sunulan sözlü bildiri, İstanbul.

Sözbilir, M. (2001, Eylül). Öğrencilerin fizikokimyayı anlamada karşılaştıkları zorluklar ve çözüm yolları hakkında öğrenci ve öğretici görüşleri üzerine bir çalışma. XV. Ulusal Kimya Kongresinde sunulan sözlü bildiri, İstanbul.

Sözbilir, M. (2001, Eylül). Entropy düzensizliğin ölçüsü müdür? XV. Ulusal Kimya Kongresinde sunulan sözlü bildiri, İstanbul.

Sözbilir, M., Gürses, A., Bayrakçeken, S., Doymuş, K., & Canpolat, N. (1998, Eylül). Aktif karbon-su arayüzeyinde katyonik bir yüzey aktif maddenin adsorpsiyon mekanizması, XII. Kimya Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Edirne.

THESIS SUPERVISED – YÖNETİLEN TEZLER

 PhD – DOKTORA

Kutu, H. (2011). Teaching “Chemistry in Our Lives” unit in the 9th grade chemistry course through context-based ARCS instructional model (Unpublished Doctoral Thesis). Atatürk University, Graduate School of Educational Sciences, Erzurum/Turkey.

Yasar, M.D. (2012). An investigation of chemistry teachers’ perceptions and implementation of constructivist principles in 9th grade chemistry curriculum: The case of Erzurum (Unpublished Doctoral Thesis). Atatürk University, Graduate School of Educational Sciences, Erzurum/Turkey.

Atila, M.E. (2012). Science and technology teachers’ perceptions and implementation of constructivist principles in science and technology curriculum (Unpublished Doctoral Thesis). Atatürk University, Graduate School of Educational Sciences, Erzurum/Turkey.

Baran, M. (2013). The effect of context- and problem-based learning on teaching thermodynamics (Unpublished Doctoral Thesis). Atatürk University, Graduate School of Educational Sciences, Erzurum/Turkey.

Okcu, B. (2016). Teaching the concepts related to “Electricity in Our Life” unit to visually impaired students in 8th grade (Unpublished Doctoral Thesis). Atatürk University, Graduate School of Educational Sciences, Erzurum/Turkey.

Kızılaslan, A. (2016). Teaching concepts related “Phases of Matter and Heat” unit to 8th grade visually impaired primary students (Unpublished Doctoral Thesis). Atatürk University, Graduate School of Educational Sciences, Erzurum/Turkey.

Zorluoğlu, S.L. (2017). Teaching the concepts in particulate nature of matter to 6th grade visually impaired students (Unpublished Doctoral Thesis). Atatürk University, Graduate School of Educational Sciences, Erzurum/Turkey.

Yazıcı, F. (2017). Teaching the concepts in “Systems in our body” unit to visually impaired students in 6th grade (Unpublished Doctoral Thesis). Atatürk University, Graduate School of Educational Sciences, Erzurum/Turkey.

MSc – YÜKSEK LİSANS

Yazıcı, F. (2012). Elementary 6-8 grades teachers’ use of measurement-assessment approaches: Erzurum sampling (Unpublished Master Thesis). Atatürk University, Graduate School of Educational Sciences, Erzurum/Turkey.

Teke, D. (2017). Teaching energy in living systems to a visually impaired student in an inclusive classroom (Unpublished Master Thesis). Atatürk University, Graduate School of Educational Sciences, Erzurum/Turkey.

Atila, G. (2017). The difficulties encountered in science courses by visually impaired middle school students (Unpublished Master Thesis). Atatürk University, Graduate School of Educational Sciences, Erzurum/Turkey.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: