Öne çıkan

Welcome / Hoşgeldiniz

MSözbilir-PortreAbHello, 

For information in English please go to CV page and download full CV in English. Alternatively you may visit my official pages @ Atatürk University or YÖKACADEMIC. In order to have an access to full text of some of books, book chapters, papers, conference proceedings and course materials please visit Academia.edu  or ResearchGate pages.

Merhaba,

Genelde fen eğitimi, özelde ise kimya eğitimi alanında çalışıyorum. Ağırlıklı olarak araştırma yöntemleri ve alan eğitimi konularında değişik dersler vermekteyim. Araştırma ilgi alanlarım arasında aşağıdaki genel konu başlıkları yer almaktadır:

Fen Eğitiminde Araştırma-Uygulama Boşluğu: Özellikle öğretmenlerin fen eğitimi araştırmalarını takip etme, anlama ve uygulamaya yansıtabilme durumları ile eğitim araştırmalarına karşı tutumlarının belirlenmesi.

Kavram Öğrenimi: Özellikle üniversite düzeyinde öğrencilerin temel kimya ve bazı termodinamik kavramlarını öğrenme düzeyleri ve sahip oldukları kavram yanılgılarının belirlenmesi.

Yaşam Temelli (Contextbased) Öğretim: Yaşam temelli öğretimin yenilenen ortaöğretim kimya programlarında uygulanabilir uygun materyal geliştirme ve etkinliklerinin değerlendirilmesi konularındaki çalışmalar.

Probleme Dayalı Öğretim (PDÖ): PDÖ nün kimyanın değişik konularına uygulanmasına yönelik materyal geliştirme ve etkinliklerinin değerlendirilmesi konularındaki çalışmalar.

Öğretim Programı Çalışmaları: İlköğretim Fen ve Ortaöğretim Kimya Öğretim programlarının uygulama sürecinde incelenmesi ve değerlendirilmesi üzerine çalışmalar.

Araştırma Eğilimi Çalışmaları: Alan eğitimi, fen/kimya eğitimi araştırmalarındaki güncel eğilimler üzerine yapılan çalışmalar.

Özel Eğitim Çalışmaları: Görme engellilere fen ve kimya öğretimi üzerine çalışmalar.

Bu blog aracılığıyla araştırmalarım, yayınlarım ve yürüttüğüm lisans ve lisansüstü dersler hakkında bilgi edinebilir ve benimle iletişim kurabilirsiniz. Yayınlarımın güncel listesine Atatürk Üniversitesi ya da YÖKADADEMİK sayfalarım aracılığıyla; tam metinlerine veya linklerine erişmek için Academia.edu ya da ResearchGate sayfalarımı ziyaret edebilirsiniz.

 Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

İLETİŞİM BİLGİLERİM

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı
25240 – Erzurum

Tel/Fax: 0442 2314005 / 0442 2314288

Email: sozbilir[AT]atauni.edu.tr

Karma Yöntem Araştırmalarına Giriş kitabı yayımlandı

Karma Yöntem Araştırmalara Giriş 2. BaskıJohn W. Creswell tarafından yazılan ve başlangıç düzeyinde bir kitap olan A Concise Introduction to Mixed Methods adlı kitap Mustafa Sözbilir editörlüğünde Suat Çelik İbrahim H. Acar  Yüksel Göktaş  tarafından 2017 yılında Türkçeye kazandırıldı. Kitabı incelemek ve/veya sipariş vermek için linkini inceleyiniz. Kitabın düzeltilmiş 2. baskısı 2019 yılında yayımlanmıştır.

Çeviri kitabın 3. baskısı 2021 yılında yapıldı. Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Karma Yöntem Araştırmalar Giriş 3. Baskı Kapak

Kitap Tanıtımı

Sağlık bilimleri, sosyal bilimler, davranış bilimleri ve eğitim bilimleri gibi birçok alanda kullanılan karma yöntem araştırmaları son çeyrek yüzyıllık dönem içerisinde gelişmeye başlamıştır ve hızlı bir şekilde yaygınlaşmaktadır. Bu yüzden bu alanda oluşan kitap açığı da hızla artmaktadır. Karma yöntem araştırmalarının gelişiminde önemli bir katkısı olan John W. Creswell tarafından kaleme alınan bu kitap, karma yöntemleri kullanmak isteyen araştırmacı ve uygulayıcılara yönelik bir giriş kitabı niteliğindedir ve aynı zamanda karma yöntem araştırmalarındaki en son gelişmeleri kapsamaktadır. Yazar kitabı karma yöntem araştırmaları üzerine vermiş olduğu birçok ders, kurs ve çalıştay gibi eğitim etkinlikleri sürecinde tespit ettiği uygulamaya yönelik ihtiyaçları göz önünde bulundurarak hazırladığından, kitap karma yöntem araştırmalarının kuramsal temellerine girmeden, sadece uygulamada karşılaşılan sorunları hızlı bir şekilde çözmeyi amaçlamaktadır. Bu yüzden kitap kısa ve öz bir içerik sunmakta ve böylece karma yöntemleri ilk defa kullanmayı düşünen araştırmacılara, nicel ve nitel yöntemler konusunda yetkin olup bu yöntemleri araştırmalarında birleştirerek kullanmak isteyen deneyimli araştırmacılara ve öğrencilere başlangıç düzeyinde pratik bilgiler sunmaktadır.

KİMYA ÖĞRETİMİ Kitabının 2. Baskısı Yayımlandı

Kimya Ogretimi_dış kapakKimya Öğretimi

Editörlüğü Alipaşa AYAS & Mustafa SÖZBİLİR tarafından yapılan ve Pegem Akademi tarafından 1. Baskısı 2015 yılında yapılan “KİMYA ÖĞRETİMİ: Öğretmen Eğitimcileri, Öğretmenler ve Öğretmen Adayları İçin İyi Uygulama Örnekleri” kitabının 2. baskısı 2017 yılında yılında yayımlanmıştır.  Kimya Öğretimi türünde ilk örnek olma özelliği taşımaktadır. Kitap temini için linkini ziyaret ediniz.

Kitap Tanıtımı:

Kimya eğitimi alanında yapılan bilimsel çalışmalar ülkemizde son yıllarda oldukça yaygınlaşmıştır. Bilimsel araştırmanın en temel amaçlarından birisi uygulamada yaşanan sorunlara çözüm üretmektir. Fakat bilimsel araştırmaların yaygınlaşmasına rağmen bunların uygulamaya yansıması konusunda önemli sorunlar göze çarpmaktadır. Bunun en temel sebeplerinden birisi uygulayıcıların bilimsel araştırmalara erişememeleri veya erişebilseler bile onu uygulamada yaşadığı sorunları çözebilecek şekilde anlayıp uyarlayamamak başta gelmektedir. Kimya öğretimi alanında uygulamada yaşanan eğitsel sorunların çözümüne katkı sağlayabilmek amacıyla hazırlanan bu kitapta, bilimsel olarak araştırılmış ve test edilmiş güncel öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinin ortaöğretim kimya öğretimine uygun iyi uygulama örneklerini içermektedir.  Kitap özellikle eğitim fakültelerinin kimya eğitimi programlarında ve pedagojik formasyon gibi sertifika programlarında yer alan Kimya özel öğretim Yöntemleri I ve II derslerinde temel kaynak olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Ayrıca kitap kimya eğitimi konusunda araştırma yapan araştırmacılar ve hali hazırda çalışan kimya öğretmenleri içinde bir kılavuz niteliğindedir. Kitap içerisinde öğretim strateji, yöntem ve tekniklerine yönelik temel bilgilerin öğretim İlke ve Yöntemleri ve/veya öğrenme-öğretme Kuram ve Yaklaşımları gibi derslerde öğrenilmiş olduğu varsayılarak ilgili strateji, yöntem ve teknik çok kısa bir şekilde tanıtıldıktan sonra onun ortaöğretim kimya öğretim programında yer alan konu ve kazanımlara uygulanışını konu edinen iyi uygulama örneklerine yer verilmiştir. Bu yolla uygulayıcıların herhangi bir öğretim strateji, yöntem ve tekniğinin kimya öğretiminde nasıl kullanılabileceğini öğrenebilmelerine katkı sağlamak amaçlanmıştır.  Bu nedenle kitap içerisinde kuramsal bilgiler sınırlı tutulmuş olup iyi uygulama örneklerine olabildiğince geniş yer verilmiştir. Ayrıca iyi uygulama örnekleri olabildiğince farklı kimya konularından seçilerek farklı öğretim strateji, yöntem ve tekniğinin tanıtılmasına da özen gösterilmiştir.Yukarıda belirtilen yönleriyle değerlendirildiğinde alanında ülkemizde ilk olma özelliği taşıyan bu kitabın var olan kaynak ihtiyacını bir nebze de olsa gidereceğine ve kimya öğretimine zenginlik katacağına inanılmaktadır.

ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ: Öğretmenler için Uygulama Kılavuzu kitabı yayımlandı

lioac_kapak_son

Ortak editörlüğünü yapmış olduğum bu kılavuz kitap Türkiye ve Romanya Ulusal Ajansları/Hayatboyu Öğrenme Programı/Comenius Regio kapsamında ve Avrupa Komisyonu›ndan sağlanan hibeyle yürütülen “Let’s Improve Our Assessing Competencies [LIOAC]” (2012-1-TR1-COM13-39501-1) projesi kapsamında hazırlanmıştır. Kitap Türkçe ve İngilizce olarak iki farklı dilde basılmıştır. Türkçe versiyonu matbu olarak Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından matbu olarak basılmış fakat İngilizce versiyonu sadece elektronik olarak mevcuttur. Kitabın Türkçe ve English versiyonlarına verilen bağlantılardan erişilebilir.

 

Türkiye’de Kimya Eğitimi kitabı yayımlandı

Editörlüğünü yapmış olduğum “Türkiye’de Kimya Eğitimi” başlıklı kitap Türkiye Kimya Derneği tarafından yayımlanmıştır.

Türkiye'de Kimya Eğitimi

Kitabın içeriği hakkında bilgiye ve ilk bölümüne buradan erişebilirsiniz.

Kitap Temini için http://www.turchemsoc.org/tr/iletisim.asp sayfasından Türkiye Kimya Derneği müdürü Tahsin KIZILAY (taum74@gmail.com) ile iletişim kurulabilir. Toplu alımlarda indirim yapılmaktadır.