CV [Özgeçmiş]

For a full CV in English please download file  M_SOZBILIR_CV_(EN)_January_2023 .

Türkçe CV için lütfen M_SOZBILIR_CV_(TR)_Ocak_2023 dosyasını inceleyiniz.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde doğdum. İlk ve orta okulu Çevreli Köyü İlköğretim Okulunda, Yusufeli Lisesinde başladığım lise öğrenimimi Bingöl Lisesinde tamamladım. 1990 yılında başladığım Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği bölümünden 1994 yılında mezun oldum.  Aynı yıl Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans öğrenimime ve Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde de araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım.

1997 yılında ‘Yüzey Aktif Maddelerin Aktif Karbon Yüzeyindeki Adsorpsiyon Mekanizmalarının İncelenmesi’ başlıklı tez ile yüksek lisansımı tamamladım.

Doktora öğrenimimi fen eğitimi alanında İngiltere’de York Üniversitesi, Department of Educational Studies (Eğitim Araştırmaları Bölümünde) ‘A Study of Undergraduates’ Understandings of Key Chemical Ideas in Thermodynamics (Üniversite Kimya Öğrencilerinin Termodinamikteki Temel Kimyasal Kavramları Anlama Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma)’ adlı tez ile 2001 yılında tamamladım.

Genelde fen eğitimi, özelde ise kimya eğitimi alanında çalışıyorum. Ağırlıklı olarak araştırma yöntemleri ve alan eğitimi konularında değişik dersler vermekteyim. Araştırma ilgi alanlarım arasında aşağıdaki genel konu başlıkları yer almaktadır:

  • Fen Eğitiminde Araştırma-Uygulama Boşluğu: Özellikle öğretmenlerin fen eğitimi araştırmalarını takip etme, anlama ve uygulamaya yansıtabilme durumları ile eğitim araştırmalarına karşı tutumlarının belirlenmesi.
  • Kavram Öğrenimi: Özellikle üniversite düzeyinde öğrencilerin temel kimya ve bazı termodinamik kavramlarını öğrenme düzeyleri ve sahip oldukları kavram yanılgılarının belirlenmesi.
  • Yaşam Temelli (Contextbased) Öğretim: Yaşam temelli öğretimin yenilenen ortaöğretim kimya programlarında uygulanabilir uygun materyal geliştirme ve etkinliklerinin değerlendirilmesi konularındaki çalışmalar.
  • Probleme Dayalı Öğretim (PDÖ): PDÖ nün kimyanın değişik konularına uygulanmasına yönelik materyal geliştirme ve etkinliklerinin değerlendirilmesi konularındaki çalışmalar.
  • Öğretim Programı Çalışmaları: İlköğretim Fen Bilimleri ve Ortaöğretim Kimya Öğretim programlarının uygulama sürecinde incelenmesi ve değerlendirilmesi üzerine çalışmalar.
  • İçerik Analizi Çalışmaları: Fen ve matematik eğitimi araştırmalarındaki güncel eğilimler üzerine yapılan içerik analizi çalışmaları.
  • Özel Eğitim Çalışmaları: Görme engellilere fen ve kimya öğretimi üzerine çalışmalar. 114K725 nolu TÜBİTAK destekli Engelsiz Fen Eğitimi (EFE) Proje sayfasına buradan erişebilirsiniz.

Halen Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalında profesör olarak görev yapmaktayım. 

Üyelikler

IUPAC CCE Ülke Temsilcisi (2018-2023), Başkanı (2016-2017) ve Yürütme Kurulu Üyesi (2008-2011; 2012-2015)

Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği Kurucu Üyesi ve Başkan Yardımcısı (2010-2012)

Türkiye Kimya Derneği Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi (2014-2016)

%d blogcu bunu beğendi: