Welcome / Hoşgeldiniz

MSözbilir-PortreAbHello, 

For information in English please go to CV page and download full CV in English. Alternatively you may visit my official pages @ Atatürk University or YÖKACADEMIC. In order to have an access to full text of some of books, book chapters, papers, conference proceedings and course materials please visit Academia.edu  or ResearchGate pages.

Merhaba,

Genelde fen eğitimi, özelde ise kimya eğitimi alanında çalışıyorum. Ağırlıklı olarak araştırma yöntemleri ve alan eğitimi konularında değişik dersler vermekteyim. Araştırma ilgi alanlarım arasında aşağıdaki genel konu başlıkları yer almaktadır:

Fen Eğitiminde Araştırma-Uygulama Boşluğu: Özellikle öğretmenlerin fen eğitimi araştırmalarını takip etme, anlama ve uygulamaya yansıtabilme durumları ile eğitim araştırmalarına karşı tutumlarının belirlenmesi.

Kavram Öğrenimi: Özellikle üniversite düzeyinde öğrencilerin temel kimya ve bazı termodinamik kavramlarını öğrenme düzeyleri ve sahip oldukları kavram yanılgılarının belirlenmesi.

Yaşam Temelli (Contextbased) Öğretim: Yaşam temelli öğretimin yenilenen ortaöğretim kimya programlarında uygulanabilir uygun materyal geliştirme ve etkinliklerinin değerlendirilmesi konularındaki çalışmalar.

Probleme Dayalı Öğretim (PDÖ): PDÖ nün kimyanın değişik konularına uygulanmasına yönelik materyal geliştirme ve etkinliklerinin değerlendirilmesi konularındaki çalışmalar.

Öğretim Programı Çalışmaları: İlköğretim Fen ve Ortaöğretim Kimya Öğretim programlarının uygulama sürecinde incelenmesi ve değerlendirilmesi üzerine çalışmalar.

Araştırma Eğilimi Çalışmaları: Alan eğitimi, fen/kimya eğitimi araştırmalarındaki güncel eğilimler üzerine yapılan çalışmalar.

Özel Eğitim Çalışmaları: Görme engellilere fen ve kimya öğretimi üzerine çalışmalar.

Bu blog aracılığıyla araştırmalarım, yayınlarım ve yürüttüğüm lisans ve lisansüstü dersler hakkında bilgi edinebilir ve benimle iletişim kurabilirsiniz. Yayınlarımın güncel listesine Atatürk Üniversitesi ya da YÖKADADEMİK sayfalarım aracılığıyla; tam metinlerine veya linklerine erişmek için Academia.edu ya da ResearchGate sayfalarımı ziyaret edebilirsiniz.

 Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

İLETİŞİM BİLGİLERİM

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı
25240 – Erzurum

Tel/Fax: 0442 2314005 / 0442 2314288

Email: sozbilir[AT]atauni.edu.tr

%d blogcu bunu beğendi: